• Disclaimer Groepsaccommodatie.NL

  Vakantieadressen.NL B.V. ( hierna te noemen Groepsaccommodatie.NL ) is een bedrijf uit Eibergen met meer dan 100 vakantie websites, waaronder deze website - www.groepsaccommodatie.nl - die allemaal ten doel hebben u te helpen bij het vinden en daarna reserveren van een vakantieverblijf. Om op al deze websites met één naam naar buiten te treden, ziet u meestal de naam en/of het logo van Vakantieadressen.NL op de website staan.

 • Het kan dus goed zijn dat u de naam en/of het logo van Vakantieadressen.NL in beeld ziet staan, maar dat het internetadres bijvoorbeeld www.groepsaccommodatie.nl is.

  Vult u op één van onze websites een contactformulier of een reserveringsformulier in, dan moet de website link beveiligd zijn met een https: (SSL) verbinding.

 • Toelichting

  Groepsaccommodatie.NL besteedt de grootst mogelijke zorg aan het realiseren, samenstellen en verspreiden van content op haar websites. Groepsaccommodatie.NL probeert zo adequaat mogelijk alle informatie zo up-to-date mogelijk te houden. Desondanks kan Groepsaccommodatie.NL, mede gezien het grote aanbod vakantiehuizen, niet garanderen dat deze content volledig en/of juist is op het moment van uw bezoek aan één of meerdere websites binnen het bereik van Groepsaccommodatie.NL.

 • Eventuele aanpassingen

  Groepsaccommodatie.NL behoudt zich het recht voor de content te veranderen of te verwijderen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Groepsaccommodatie.NL is in alle gevallen niet juridisch aansprakelijk voor veranderingen en/of fouten op haar websites. Komt u iets tegen wat volgens u niet correct of onvolledig is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 • Vakantiehuizen

  Informatie over groepsaccommodaties waaronder maar niet uitsluitend eigenschappen, beschrijving, foto's, beschikbaarheid en prijzen, wordt aan Groepsaccommodatie.NL geleverd door individuele huiseigenaren. Groepsaccommodatie.NL draagt geen verantwoordelijkheid en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de volledigheid en/of juistheid van deze informatie en de daarbij behorende directe en/of indirecte schadegevolgen.

 • Vertalingen van teksten

  Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat originele teksten door een vertaalprogramma zijn vertaald. Groepsaccommodatie.NL draagt in deze gevallen geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van deze tekst.

 • Beschikbaarheid groepsaccommodaties

  Groepsaccommodatie.NL probeert ervoor te zorgen dat van alle aangesloten vakantiehuizen de beschikbaarheid zo volledig mogelijk wordt weergegeven. Desondanks is het niet uit te sluiten dat bij één of meerdere vakantiehuizen de beschikbaarheid onjuist en/of onvolledig is. Groepsaccommodatie.NL kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

 • Storingen op internet

  Groepsaccommodatie.NL doet haar uiterste best haar websites zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Desondanks is het niet uit te sluiten, dat door storingen op het “World Wide Web” of op één van onze servers, er plotseling geen contact meer is met één of meerdere websites van Groepsaccommodatie.NL. Storingen zal Groepsaccommodatie.NL zo spoedig mogelijk verhelpen.

 • Algemene voorwaarden vakantiegasten

  Groepsaccommodatie.NL heeft algemene voorwaarden die gelden voor alle websites binnen het bereik van Groepsaccommodatie.NL. Wilt u een groepsaccommodatie reserveren, dan gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Groepsaccommodatie.NL.

 • Algemene voorwaarden voor eigenaren/verhuurders

  Eigenaren die één of meerdere vermeldingen hebben geplaatst bij Groepsaccommodatie.NL, zijn akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van Groepsaccommodatie.NL. Deze zijn terug te vinden op de pagina's voor eigenaren.

 • Google maps

  Op websites binnen het bereik van Groepsaccommodatie.NL wordt gebruik gemaakt van Google Maps. Alle informatie over de getoonde accommodaties, in het bijzonder de ligging, is een indicatie en/of kan ook volledig onjuist zijn. Het exacte adres van een geboekt vakantieverblijf krijgt u van de desbetreffende eigenaar nadat u een boeking heeft geplaatst. Het kan zijn dat u het exacte adres van de accommodatie pas ontvangt na een aanbetaling of betaling van de afgesproken huursom.

 • Eigenaar/verhuurder

  De getoonde vakantiehuizen op websites binnen het bereik van Groepsaccommodatie.NL komen van externe partijen zoals individuele huiseigenaren/verhuurders. Bij een maar niet uitsluitend boeking of reserveringsaanvraag van een groepsaccommodatie worden de gegevens via een internetverbinding verzonden aan de eigenaar/verhuurder van het vakantiehuis. U begrijpt dat deze noodzakelijke gegevens in goed beveiligde databases zolang dit nodig is worden bewaard. Groepsaccommodatie.NL is echter geen partij in de afhandeling van een boeking of reserveringsaanvraag. Groepsaccommodatie.NL is uitsluitend intermediair tussen de eigenaar/verhuurder en u de vakantiegast. Groepsaccommodatie.NL is na het realiseren van het contact tussen eigenaar/verhuurder en u de vakantiegast geen partij meer in deze. U dient dan ook alle vragen betreffende de boeking te stellen aan de eigenaar/verhuurder van de accommodatie.

 • Adressen en websites van derden

  Op meerdere websites binnen het bereik van Groepsaccommodatie.NL kunt u maar niet uitsluitend adres, e-mail en website gegevens van derden en deelnemende vakantiehuizen vinden. Groepsaccommodatie.NL draagt voor deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid en kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor de volledigheid en/of juistheid van deze informatie en de daarbij behorende directe en/of indirecte schadegevolgen.

 • Copyright – Auteursrecht – Beeldmerken – Woordmerken

  Op alle websites van Groepsaccommodatie.NL berust auteursrecht. Het maar niet uitsluitend namaken, kopiëren of hoe dan ook, voor welk doel dan ook en op welk medium ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groepsaccommodatie.NL verboden. Op de maar niet uitsluitend content, foto's of anderszins, berust het auteursrecht bij de desbetreffende eigenaar. Gezien het feit alle maar niet uitsluitend content inclusief foto's zijn en/of worden aangeboden door tussenpersonen, aanbieders van vakantiehuizen, touroperators of individuele huiseigenaren, is het ondoenlijk voor Groepsaccommodatie.NL om zeker te zijn, dat er niet iets over het hoofd is/wordt gezien. Alle betrokkenen zijn zorgvuldig gevraagd geen maar niet uitsluitend content en/of foto's aan te leveren en/of te uploaden waarvan men niet zeker is over de rechten. Mocht u menen dat op geplaatste foto's, content of anderszins uw rechten berust, dan hoort Groepsaccommodatie.NL dat graag zo spoedig mogelijk. Groepsaccommodatie.NL is in geen enkel geval aansprakelijk, maar neemt wel zo spoedig mogelijk contact met de desbetreffende aanbieder(s) op om het probleem te verhelpen. Constateert u of Groepsaccommodatie.NL zelf ernstige overtredingen, dan zal Groepsaccommodatie.NL direct zelf tot actie over gaan.

 • Disclaimer Groepsaccommodatie.NL

  versie: 28-07-02