Disclaimer Vakantieadressen.NL B.V.

Download hier de Disclaimer van Vakantieadressen.NL B.V.

Wie zijn wij?
Wij zijn Vakantieadressen.NL B.V. (gevestigd te Needseweg 23A, 7151 MH Eibergen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 69431183). Vakantieadressen.NL B.V. (hierna: “Vakantieadressen.NL” of “wij”) heeft meerdere websites waarmee het naar buiten treedt en waarop vakantiehuizen worden getoond. Voorbeelden van onze websites zijn: www.vakantieadressen.nl, www.groepsaccommodatie.nl of www.vakantieboerderij.nl.

Wat doen wij?
Vakantieadressen.NL heeft meerdere websites waarop u vakantiehuizen kunt vinden. U kunt daarbij rechtstreeks een informatieaanvraag, optie aanvraag en/of reserveringsaanvraag plaatsen bij de verhuurder. Het is ons doel om u via onze website te helpen bij het zoeken van een vakantiehuis. Wij zijn hierbij enkel een tussenpersoon die u de mogelijkheid biedt om rechtstreeks in contact te komen met de verhuurder van een vakantiehuis.

De positie en werkwijze van Vakantieadressen.NL
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze positie. Hierover kunnen wij kort zijn: wij (Vakantieadressen.NL) zijn enkel een tussenpersoon die met behulp van onze website u de mogelijkheid biedt om rechtstreeks in contact te komen met de verhuurder van een vakantiehuis. Dit houdt in dat verhuurders de website van Vakantieadressen.NL gebruiken om hun vakantiehuis aan te bieden aan u als potentiële gast. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om via onze website vakantiehuizen te zoeken en te vergelijken. Vakantieadressen.NL heeft een dusdanige werkwijze die erop ziet dat er een rechtstreeks contact ontstaat tussen u en de verhuurder. Hierbij houden wij ons enkel bezig met het faciliteren van een website via waar dit contact tot stand kan komen. Als u contact zoekt met de verhuurder (bijvoorbeeld door een vraag te stellen, een optie aan te vragen of een reserveringsaanvraag te doen), zal deze verhuurder uw bericht rechtstreeks ontvangen. Tijdens dit contact kunnen u en de verhuurder besluiten om een (boekings)overeenkomst aan te gaan. Vakantieadressen.NL laat u en de verhuurder geheel vrij om een (boekings)overeenkomst naar eigen inzicht vorm te geven. Met '(boekings)overeenkomst' wordt bedoeld: iedere overeenkomst (schriftelijk, mondeling of in welke vorm dan ook) en/of afspraken (schriftelijk, mondeling of in welke vorm dan ook) die gemaakt zijn tussen de gast(en) en de verhuurder. Wij benadrukken dat wij (als Vakantieadressen.NL zijnde) geen onderdeel zijn van deze (boekings)overeenkomst tussen de gast(en) en de verhuurder.

Algemene Voorwaarden
Door gebruik te maken van onze website, bevestigd u dat u onze Algemene Voorwaarden en ons Privacy- en Cookiebeleid heeft gelezen en begrepen, en dat u ook akkoord gaat met deze voorwaarden. Naast deze Algemene Voorwaarden, bent u er van bewust dat sommige verhuurders eigen algemene voorwaarden en/of huisregels hanteren. Deze algemene voorwaarden en/of huisregels van de verhuurder kunt u rechtstreeks opvragen bij de verhuurder.

Informatie en gegevens over een vakantiehuis
Alle informatie en gegevens over een vakantiehuis zijn gebaseerd op informatie en gegevens die wij hebben ontvangen van de desbetreffende verhuurder. Deze informatie en gegevens worden vervolgens op onze website geplaatst bij het desbetreffende vakantiehuis. Hoewel wij de informatie en gegevens zorgvuldig verwerken op onze website, zullen wij niet controleren of alle informatie en gegevens juist zijn. De verhuurder is zelf geheel verantwoordelijk voor alle informatie en gegevens over zijn vakantiehuis. Vakantieadressen.NL draagt geen verantwoordelijkheid en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de onvolledigheid en/of onjuistheid van deze informatie en gegevens en de daarbij behorende directe en/of indirecte schadegevolgen. Zodoende is de verhuurder ook zelf geheel verantwoordelijk voor het aanleveren van nieuwe informatie en gegevens, bijvoorbeeld als er door een verbouwing van het vakantiehuis nieuwe foto’s geplaatst moeten worden op onze website. Komt u op onze websites iets tegen wat volgens u niet correct of onvolledig is, dan verzoeken wij u om dit aan Vakantieadressen.NL door te geven.

Bereikbaarheid websites van Vakantieadressen.NL
Vakantieadressen.NL heeft een inspanningsverplichting om de websites in het beheer van Vakantieadressen.NL zoveel mogelijk online te houden. Wij kunnen niet garanderen dat de websites 24 uur per dag online zijn. Storingen zal Vakantieadressen.NL zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen. Heeft u een storing of fout ontdekt op onze websites, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons hiervan op de hoogte brengt.

Intellectuele eigendomsrechten
Het intellectuele eigendom van de informatie, content en dergelijke van onze website (hieronder valt onder andere het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en databankrecht) en de software van onze website is eigendom van Vakantieadressen.NL B.V. en/of gelieerde ondernemingen. Wij hebben het exclusieve eigendom op al hetgeen getoond is op onze website, voorbeelden hiervan zijn: alle getoonde informatie, teksten, foto’s, vormgeving, ontwerpen, zoekmodules, beschikbaarheidskalanders, prijscalculators, overige rechten en dergelijke. U heeft geen toestemming tot het kopiëren, namaken, verhandelen of anderszins gebruik maken van onze intellectuele eigendomsrechten, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben gegeven. Elk gebruik in strijd hiermee vormt een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten.

Mocht u van mening zijn dat op de geplaatste informatie, content of dergelijke uw rechten berusten, dan hoort Vakantieadressen.NL dat graag zo spoedig mogelijk van u. Alle informatie en gegevens over een vakantiehuis zijn gebaseerd op informatie en gegevens die wij hebben ontvangen van de desbetreffende verhuurder. Deze informatie en gegevens worden vervolgens op onze website geplaatst bij het desbetreffende vakantiehuis. Hoewel wij de informatie en gegevens zorgvuldig verwerken op onze website, zullen wij niet controleren of de rechten van alle informatie en gegevens berusten bij de verhuurder. De verhuurder is zelf geheel verantwoordelijk voor de rechten van alle informatie en gegevens die getoond worden bij zijn vakantiehuis. Vakantieadressen.NL is dus in geen enkel geval aansprakelijk, maar neemt wel zo spoedig mogelijk contact op met de desbetreffende verhuurder om het probleem te verhelpen.

Huis is toegevoegd aan je favorieten
Huis is verwijderd uit je favorieten