Afbeeldings licentie
Het intellectuele eigendom van de informatie, content en dergelijke van onze website (hieronder valt onder andere het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en databankrecht) en de software van onze website is eigendom van Vakantieadressen.NL B.V. en/of gelieerde ondernemingen. Wij hebben het exclusieve eigendom op al hetgeen getoond is op onze website, voorbeelden hiervan zijn: alle getoonde informatie, teksten, foto’s, vormgeving, ontwerpen, zoekmodules, beschikbaarheidskalanders, prijscalculators, overige rechten en dergelijke.

U heeft geen toestemming tot het kopiëren, namaken, verhandelen of anderszins gebruik maken van onze intellectuele eigendomsrechten, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben gegeven. Elk gebruik in strijd hiermee vormt een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten. Mocht u van mening zijn dat op de geplaatste informatie, content of dergelijke uw rechten berusten, dan hoort Vakantieadressen.NL dat graag zo spoedig mogelijk van u. Alle informatie en gegevens over een vakantiehuis zijn gebaseerd op informatie en gegevens die wij hebben ontvangen van de desbetreffende verhuurder. Deze informatie en gegevens worden vervolgens op onze website geplaatst bij het desbetreffende vakantiehuis. Hoewel wij de informatie en gegevens zorgvuldig verwerken op onze website, zullen wij niet controleren of de rechten van alle informatie en gegevens berusten bij de verhuurder. De verhuurder is zelf geheel verantwoordelijk voor de rechten van alle informatie en gegevens die getoond worden bij zijn vakantiehuis. Vakantieadressen.NL is dus in geen enkel geval aansprakelijk, maar neemt wel zo spoedig mogelijk contact op met de desbetreffende verhuurder om het probleem te verhelpen.

Huis is toegevoegd aan je favorieten
Huis is verwijderd uit je favorieten